Η διάρθρωση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα καθήκοντα της οργανωτικής μονάδας του Γραφείου Δημάρχου σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα, έχει ως εξής:

----------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
----------------------------------------------------------------------

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.20.50.510-511
e-mail address:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 *   Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 *   Γραφείο Τύπου
 *   Δικηγόρος
 *   Ειδικοί Συνεργάτες
 *   Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Πολίτη
 *   Ιδιαίτερος Γραμματέας
 *   Γραφείο Προγραμματισμού και Συντονισμού των Υπηρεσιών
 *   Γραφείο Αντιδημάρχων
 *   Γενικός Γραμματέας

----------------------------------------------------------------------
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

----------------------------------------------------------------------

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου:
Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί αρχείο αυτής. Τηρεί ιδιαίτερο πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα οποία διεκπεραιώνει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Προγραμματίζει τις ώρες και ημέρες που ο Δήμαρχος μπορεί να δέχεται διάφορες επιτροπές, συλλόγους, και τους Δημότες. Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δημάρχου εντός και εκτός του Δήμου. Παραλαμβάνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τον Δήμαρχο.

Γραφείο Τύπου:
Ενημερώνει τους δημότες και γενικά το κοινό για τη δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής και το εκτελούμενο έργο της.
Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής πληροφοριών που αφορούν το Δήμο.
Φυλάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα εφ’ όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου και παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο.
Απαντά γραπτώς όπου χρειάζεται στα σχόλια των ΜΜΕ καθώς και των Νομικών και φυσικών προσώπων που αφορούν τη δημοτική αρχή.
Τηρεί φωτογραφικό αρχείο, video, cd, κοκ.
Συντάσσει δελτία τύπου και τα προωθεί στα ΜΜΕ.
Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ.
Φροντίζει για τη δημοσίευση διακηρύξεων και των ανακοινώσεων των υπηρεσιών του Δήμου.
Παραλαμβάνει τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο καθώς και όλα τα έντυπα που αποστέλλονται στο Δήμο.
Επιμελείται της καθημερινής αποδελτίωσης και ανάλυσης της επικαιρότητας όπως προβάλλεται από τα τοπικά, εθνικά, κλαδικά ΜΜΕ.
Μεριμνά για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών πάνω σε θέματα διοικητικών λειτουργιών.
Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να καταρτιστεί ετήσιο πλάνο ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις, τις αρμοδιότητες και τον προγραμματισμό όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Συνεργάζεται με το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, σε μόνιμη βάση, επάνω στο πρόγραμμα του Δημάρχου ώστε να παρέχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση ειδική κάλυψη και υποστήριξη.
Εισηγείται θέματα για τη χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ενημέρωση, την έκδοση εντύπων, ενημερωτικού υλικού καθώς και άλλων επικοινωνιακών μέσων, με στόχο την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του πολίτη.


Δικηγόρος:
Παρέχει κάθε ζητούμενη γνώση συμβουλή σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, καθώς και στον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους Επεξεργάζεται και καταρτίζει όλες τις συμβάσεις έργου, εργολαβίες, συμβόλαια, διακηρύξεις, συμφωνητικά των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
Παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις διαδικαστικές υποθέσεις που αφορούν όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα και φροντίζει για την παροχή σε αυτά σε κάθε νομικής προστασίας.
Παρίσταται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Διοικητικών Αρχών, Εισαγγελέων κλπ., με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
Ελέγχει και εγκρίνει τις αποδείξεις αμοιβής των Δικαστικών Επιμελητών.
Συντάσσει αντικρούσεις επί των ασκούμενων προσφυγών για επιβολή τελών και προστίμων.
 


Ειδικοί Συνεργάτες:
Οι Ειδικοί Συνεργάτες ασκούν επιτελικά καθήκοντα και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες.
Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, για τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.
Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
Παρέχουν υπηρεσίες μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή / και εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου Ελληνικών και Ξένων Βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία, που ανατίθεται από τον Δήμαρχο.


Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Πολίτη:
Διατηρεί ανοικτή επικοινωνία με τους πολίτες και στο πλαίσιο αυτό κατευθύνει, οργανώνει και παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και όλων των Δημοσίων υπηρεσιών που βρίσκονται εντός και εκτός των Δημοτικών ορίων.
Συγκροτεί και διατηρεί οργανωμένο σύστημα υποδείξεων, καταγγελιών, παραπόνων, γνωμών των πολιτών για τυχόν δυσχέρειες και προβλήματα που αντιμετώπισε στην επαφή του με Δημοτικές και άλλες Δημόσιες υπηρεσίες.
Παράλληλα καταγράφει γνώμες, απόψεις, εισηγήσεις πολιτών και φορέων, που έχουν να υποδείξουν τακτικές για καλύτερη οργάνωση του Δήμου.
Κρατά αρχείο θεμάτων για παραλήψεις ή ανάγκες άμεσης παρέμβασης Δημοτικών υπηρεσιών σε καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν στην πόλη.
Μεριμνά για τη συλλογή και εφοδιασμό των πολιτών με τα απαραίτητα έντυπα: αιτήσεις, νόμους, διατάξεις ορισμένων θεμάτων αιχμής τόσο για τις Δημοτικές όσο και για άλλες Δημόσιες υπηρεσίες.
Για το θέματα αυτά βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία με το ΚΕΠ.

 

Ιδιαίτερος Γραμματέας:
Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των εργασιών που διεξάγει το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

Γραφείο Προγραμματισμού και συντονισμού των υπηρεσιών:
Παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών και εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη συνεργασία τους.
Εφαρμόζει μεθόδους ελέγχου ποιότητας των παρεχομένων από το Δήμο υπηρεσιών.
Συντάσσει ετησίως αναφορά προς το Δήμαρχο για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην λειτουργία του Δήμου.

Γραφείο Αντιδημάρχων:
Οι Αντιδήμαρχοι ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.
Η Γραμματεία Αντιδημάρχων διευκολύνει γραμματειακά το έργο τους, διεξάγει την προσωπική τους αλληλογραφία και εν γένει διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που τους αναθέτουν οι Αντιδήμαρχοι.


Γενικός Γραμματέας:
Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και εκείνες που του αναθέτει με πράξη του ο Δήμαρχος.
Η γραμματεία του Γ.Γ. εκτελεί τα καθήκοντα που της αναθέτει ο Γενικός Γραμματέας.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560