Η Διεύθυνση Οκονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων διεκπεραιώνει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες που αφορούν σε εσωτερικές λειτουργίες όπως π.χ. μισθοδοσία, προϋπολογισμός κλπ και σε συναλλαγές με πολιτές και άλλους Φορείς.

Κεντρικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Δημ. Βερνάρδου 23, Βριλήσσια 15235

Προϊστάμενη Διεύθυνσης Οκονομικών Υπηρεσιών
---------------------------------------------

Όλγα Παναγιωτίδου
Τηλ.213.20.50.522
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


---------------------------------------------

Διεύθυνση Οκονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, διαρθρώνεται ως εξής

 • ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  • Γραφείο τελών, εισφορών, φόρων δικαιωμάτων, προστίμων, παραβόλων και φορολογικών διαφορών
  • Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας
 • ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
  • Γραφείο Λογιστηρίου
  • Γραφείο Μισθοδοσίας
  • Γραφείο Προμηθειών
  • Γραφείο Διπλογραφικού
  • Γραφείο Διαχείρισης Υλικών (αποθεμάτων)
 • ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  • Διαχειριστικό Γραφείο
  • Γραφείο Εσόδων
  • Γραφείο Εξόδων
   

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οκονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, έχουν ως εξής

---------------------------------------------
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
---------------------------------------------

Προϊστάμενος Τμήματος
---------------------------------------------
Ρήγας Ιωάννης

Τηλ.213.20.50.504
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

 

Γραφείο τελών, εισφορών, φόρων δικαιωμάτων, προστίμων, παραβόλων και φορολογικών διαφορών

 • Σε συνεχή συνεργασία τόσο με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσής του όσο και με το Γραφείο Προϋπολογισμού και το αντίστοιχο Γραφείο εκκαθάρισης και εντολής δαπανών καταρτίζει κάθε έτος και ενόψει του Δημοτικού Προϋπολογισμού το Τελικό Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων, το οποίο καταλήγει στο Γραφείο Προϋπολογισμού που ανήκει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες.
 • Παρακολουθεί τις δηλώσεις ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα, επεξεργάζεται αυτές μηχανογραφικά και τις αποστέλλει στη ΔΕΗ για είσπραξη του τέλους. Βεβαιώνει το παραπάνω τέλος σε χρηματικούς καταλόγους για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και εκδίδει βεβαιώσεις.
 • Έχει την ευθύνη της βεβαίωσης κάθε δημοτικού φόρου, εισφοράς, τέλους και δικαιώματος. Την παραλαβή, την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο των υπευθύνων δηλώσεων, που προβλέπει ο Νόμος.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη απόδοση προκαταβολών και εκκαθαρίσεων από τη ΔΕΗ.
 • Υπολογίζει το τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την έκδοση αδειών κατάληψης πεζοδρομίου, όπου προβλέπονται.
 • Την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων δηλώσεων των ενδιαφερομένων για διαφημίσεις, την έκδοση των σχετικών αδειών, τον υπολογισμό του τέλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την ενημέρωση του σχετικού βιβλίου αδειών.
 • Την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων Οργάνων και την αξιολόγησή τους για τη χρέωση αυτών που έκαναν αυθαίρετα διαφημίσεις.
 • Τη σύνταξη παραστατικών, στοιχείων για την κατάρτιση των χρηματικών καταλόγων, βάση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
 • Την παραλαβή και την ταξινόμηση, σύμφωνα με το Νόμο, των παραβόλων παράβασης του ΚΟΚ, τα οποία με ειδικές καταστάσεις στέλνονται για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την απόδοση των ποσών των παραβάσεων στο Δήμο.
 • Την ετήσια απογραφή για έλεγχο και ενημέρωση των οικείων φακέλων και καρτελών των ακινήτων που υπόκεινται στη φορολογία, την εισφορά, το τέλος και την ανεύρεση στοιχείων αγνώστων ιδιοκτητών ακινήτων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.
 • Την παραλαβή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου των εκδιδομένων λογαριασμών της δαπάνης που αναλογεί στους ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων κατασκευής αγωγών αποχέτευσης εξωτερικής διακλάδωσης πλακοστρώσεων και κρασπεδορείθρων και την ταξινόμησή τους, συντάσσοντας σχετικές καρτέλες.
 • Τη σύνταξη της μηνιαίας κατάστασης όλων των οίκοθεν εισπράξεων και τη διαβίβασή της στο Ταμείο.
 • Διενεργεί ελέγχους τήρησης των κείμενων διατάξεων, κανονισμών και αποφάσεων αποκλειστικά και μόνο πάνω σε θέματα οικονομικής πολιτικής του Δήμου, συνεργαζόμενο στενά τόσο με τη Δημοτική Αστυνομία όσο και με τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.

Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας

 • Τηρεί το αρχείο της Δημοτικής Περιουσίας (σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Φροντίζει για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας (μισθώσεις, κατάρτιση σχετικών συμβάσεων).
 • Διαχειρίζεται τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις δωρεές και τα κληροδοτήματα και τηρεί αρχείο και φροντίζει για την αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους.
 • Μεριμνά για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τη Διοίκηση.

 

---------------------------------------------
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
---------------------------------------------

Προϊσταμένη Τμήματος
---------------------------------------------

Όλγα Παναγιωτίδου
Τηλ.213.20.50.522
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο Λογιστηρίου

 • Καταρτίζει μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου κάθε έτος με τις εκθέσεις του και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσής του.
 • Εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με την εγγραφή νέων εσόδων ή τη χορήγηση συμπληρωματικών ή εκτάκτων πιστώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Τηρεί ειδικό αρχείο προϋπολογισμών του Δήμου, μαζί με όλες τις εγκριτικές αποφάσεις καθώς και όλα τα βιβλία που ~ προβλέπονται από το Νόμο. Συγκεντρώνει στατιστικές πληροφορίες και δεδομένα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.
 • Εισηγείται στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημαρχιακή Επιτροπή, Δήμαρχο) τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
 • Επιμελείται την εκκαθάριση πληρωμής κάθε δαπάνης του Δήμου, σύμφωνα με το Νόμο.
 • Ελέγχει την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και γενικά των παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης, εκδίδει, με βάση τα τιμολόγια και τους λογαριασμούς, τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
 • Ελέγχει επίσης τη νομιμότητα των εκθέσεων αναλήψεως δαπάνης για τις εργασίες, τις προμήθειες, τα έργα κ.λπ. που εκτελούνται από το Δήμο.
 • Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής, που δεν εκδίδονται από τα άλλα γραφεία του τμήματος.
 • Φροντίζει για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον προϊστάμενο ο οποίος είναι συνυπεύθυνος με το Δήμαρχο για τη νομιμότητα κάθε δαπάνης.
 • Ενημερώνει όλα τα από τη νομοθεσία οριζόμενα βιβλία (αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, ημερολόγιο, καθολικό και λοιπά βιβλία που προβλέπονται από τη νομοθεσία).
 • Επίσης έχει βοηθητικούς φακέλους, κατά κωδικό αριθμό χωριστά, για κάθε χρόνο.
 • Επιμελείται τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και εξοφλεί κάθε μικροδαπάνη που μπορεί να πληρωθεί από αυτή, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτών και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναπλήρωση της πάγιας προκαταβολής.
 • Στα πλαίσια εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος ενεργεί για τη λογιστική απεικόνιση όλων των οικονομικών μεγεθών.
 • Συντάσσει τα πάσης φύσεως προβλεπόμενα στατιστικά ή απολογιστικά στοιχεία εξόδων.
 • Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα εγκεκριμένα δάνεια του Δήμου και τηρεί πίνακα ετήσιων τοκοχρεολυτικών δόσεων ενημερώνοντας τη Διοίκηση και την Ταμειακή Υπηρεσία.

Γραφείο Μισθοδοσίας

 • Συγκεντρώνει παραστατικά στοιχεία πληρωμής του Οργανικού προσωπικού και συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις, με βάση τα παραστατικά στοιχεία τα οποία έχουν συνταχθεί με τη σειρά τους βάση των δελτίων παρουσίας, υπογεγραμμένων από τους αρμόδιους προϊσταμένους.
 • Ελέγχει τις εκδιδόμενες μισθοδοτικές καταστάσεις, τις θεωρεί και φροντίζει για την υπογραφή από τον Προϊστάμενο και τη Δημοτική Αρχή και φροντίζει για την έκδοση σχετικού εντάλματος και την πληρωμή του.
 • Τηρεί καρτέλες μισθοδοσίας για κάθε υπάλληλο για τη φορολογική του ενημέρωση και εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών των υπαλλήλων και συντάσσει αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα ποσά των αμοιβών κ.λπ. που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Φροντίζει για την ασφάλιση όλου του προσωπικού, συντάσσει και υποβάλλει τις ειδικές καταστάσεις για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, με τα οποία βρίσκεται σε επαφή, για την επίλυση των επιμέρους θεμάτων.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών των υπαλλήλων και συντάσσει αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα ποσά των αμοιβών κ.λπ. που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Τηρεί τις μηχανογραφημένες καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού και φροντίζει για την έγκαιρη παράδοση των ατομικών δελτίων εισφορών στους εργαζόμενους.
 • Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σε συνεργασία με το γραφείο προσωπικού φροντίζει για την απόδοση των δικαιουμένων παροχών στους υπαλλήλους προς συνταξιοδότηση (τρίμηνες αποδοχές, αποζημιώσεις κ.λ.π) και συνεργάζεται με τους ασφαλιστικούς φορείς για την απονομή της σύνταξης και των παροχών στους υπαλλήλους του Δήμου.
 • Φροντίζει για την επεξεργασία του Προϋπολογισμού δαπανών του προσωπικού και διαβιβάζει αυτόν στο τμήμα λογιστηρίου.

 

Γραφείο Προμηθειών

 • Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή και το Δήμαρχο όλα τα θέματα που αφορούν το γραφείο.
 • Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για προμήθειες – εργασίες του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε συνεργασία με το γραφείο Λογιστηρίου ελέγχει εάν υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.
 • Συγκεντρώνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για τις προμήθειες και εργασίες που αφορούν το επόμενο οικονομικό έτος και φροντίζει για την εγγραφή τους στον προϋπολογισμό.
 • Καταρτίζει σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών.
 • Αποστέλλει στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών τις προγραμματισμένες προμήθειες για έγκριση.
 • Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του προγράμματος προμηθειών.
 • Φροντίζει σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών τη σύνταξη μελετών προμηθειών– εργασιών για όπου απαιτείται και για τα χρηματικά όρια που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Παραλαμβάνει από το εκάστοτε αρμόδιο Γραφείο τους φακέλους για τους πάσης φύσεως διαγωνισμούς και απ’ ευθείας αναθέσεις προμηθειών-εργασιών.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή τα θέματα που αφορούν στην έγκριση μελετών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης των πάσης φύσεως προμηθειών εντός των χρηματικών ορίων που ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις.
 • Εισηγείται στη Δημαρχιακή Επιτροπή τα θέματα που αφορούν στη διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση προμηθειών με απ΄ ευθείας ανάθεση, εκδίδει τις προβλεπόμενες αποφάσεις Δημάρχου και τις σχετικές συμβάσεις.
 • Εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο την κατάρτιση όρων διακηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών – εργασιών.
 • Εκδίδει τις σχετικές διακηρύξεις και ανακοινώσεις που αφορούν τις δημοπρασίες προμηθειών – εργασιών και τις αποστέλλει τόσο στις εφημερίδες όσο και στις Δημόσιες Υπηρεσίες όπου υπάρχει υποχρέωση αποστολής από τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους, αποφάσεις κ.λπ.
 • Διενεργεί τους πάσης φύσεως διαγωνισμούς προμηθειών – εργασιών σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες επιτροπές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εξετάζει τις πάσης φύσεως ενστάσεις σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες επιτροπές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εισηγείται την έγκριση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των λοιπών τρόπων προμηθειών – εργασιών στα αρμόδια όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημαρχιακή Επιτροπή, Δήμαρχο).
 • Εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο την απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών – εργασιών εντός των χρηματικών ορίων που ορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις.
 • Συντάσσει και φροντίζει για την υπογραφή των κάθε είδους συμβάσεων που αφορούν προμήθειες και εργασίες (εντός των εννοιών που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).
 • Φροντίζει για την υλοποίηση των συμβάσεων προμηθειών – εργασιών σε συνεργασία με τους ορισθέντες επιβλέποντες όπου αυτό προβλέπεται.
 • Παραλαμβάνει τα σχετικά παραστατικά μετά την εκτέλεση της προμήθειας. εργασίας (δελτία αποστολής, τιμολόγια) τα οποία καταχωρεί στο σύστημα μηχανογράφησης.
 • Συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν τις προμήθειες-εργασίες και ενταλματοποιεί τις δαπάνες.

Γραφείο Διπλογραφικού

 • Έλεγχος μηχανογραφικού συστήματος (Μεταφορά δεδομένων απλογραφικού-ιπλογραφικού, αντιστοίχιση κωδικών εσόδων εξόδων απλογραφικού-διπλογραφικού, έλεγχος πληρότητας καταχωρήσεων παραστατικών χρήσης).
 • Τηρεί όλα τα βιβλία και τις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος και κλεισίματος χρήσης, ισολογισμός, προσάρτημα, έκθεση ελέγχου, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας διάθεσης και εκτύπωση βιβλίων).
 • Εργασίες έναρξης χρήσης (άρθρο ανοίγματος).
 • Εργασίες τέλους χρήσης (Συμφωνίες τραπεζικών υπολοίπων-ταμείου-προμηθευτών –πελατών-κρατήσεις, δάνεια τραπεζών, εγγραφή επιχορηγήσεων σε επενδύσεις, μητρώο παγίων, παρακολούθηση έργων, αποσβέσεις, εγγραφές διαφόρων αποτίμησης συμμετοχών, ματαβατικών λογαριασμών).
 • Φροντίζει για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τη συγκεντρωτική τιμολογίων προμηθευτών, Ε.Τ.ΑΚ.
 • Επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία και εξάγει συμπεράσματα για την εκμετάλλευση και το κόστος παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες και δίδει στατιστικά στοιχεία για έξοδα και δαπάνες των υπηρεσιών του Δήμου και το κόστος λειτουργίας αυτών.
 • Τήρηση αναλυτικής λογιστικής.
 • Συμφωνία υπολοίπων γενικής-αναλυτικής λογιστικής – λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης αναλυτικής λογιστικής καταχώριση παραστατικών εξόδων ανά κέντρο κόστους – έλεγχος σωστής μεταφοράς από γενική σε αναλυτική λογιστική – εκτύπωση ισοζυγίων.

Γραφείο Διαχείρισης Υλικών (αποθεμάτων)

 • Το γραφείο διαχείρισης υλικών επιμελείται την οργάνωση των αποθηκών, την παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος,(έντυπα κ.λ.π.) την κωδικοποίηση ειδών – μητρώο ειδών, τη διαχείριση αποθεμάτων σε συνεργασία με το γραφείο προμηθειών και το λογιστή.
 • Παραλαμβάνει τα πάσης φύσεως υλικά από τους προμηθευτές, παρουσία της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής παραλαβής.
 • Ταξινομεί στους αντίστοιχους προκαθορισμένους χώρους της αποθήκης τα πάσης φύσεως υλικά.
 • Καταχωρεί στο σύστημα μηχανογράφησης τα σχετικά παραστατικά (δελτία Αποστολής), τα υλικά και τις ποσότητες των υλικών που παραλήφθηκαν.
 • Αποστέλλει τα σχετικά παραστατικά(τιμολόγια, δελτία αποστολής), στο αρμόδιο Γραφείο Προγραμματισμού Προμηθειών και το ενημερώνει για την ολοκλήρωση της προμήθειας κάθε σχετικής σύμβασης.
 • Μεριμνά για το χαρακτηρισμό των ειδών και την κωδικοποίησή του.
 • Συγκεντρώνει τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου για την παραλαβή υλικών από την αποθήκη.
 • Τηρεί την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρέωση των υλικών στην Υπηρεσία του Δήμου που αιτήθηκε.
 • Χρεώνει με τα σχετικά παραστατικά τα πάγια κινητά (μηχανήματα, έπιπλα κ.λπ.) στην αρμόδια αιτούσα Υπηρεσία του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα της αποθήκης και ενημερώνει το αρμόδιο Γραφείο Προγραμματισμού.
 • Μεριμνά για την ετήσια τακτική απογραφή των αποθεμάτων.

 

---------------------------------------------
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
---------------------------------------------

Προϊσταμένη Τμήματος
---------------------------------------------
Ιωάννα Μπέλμπα

τηλ. 213.20.50.529
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Διαχειριστικό Γραφείο

Στο διαχειριστή ή στο διαχειριστικό γραφείο του ταμείου ανατίθεται:

 • Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και η πληρωμή των δαπανών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 38 του ΒΔ 17/5/15/6/1959 (άρθρο 51 παρ. 1 και 2 ΒΔ 17/5.15/6/1959).
 • H παραλαβή των εισπράξεων από τους δημοτικούς εισπράκτορες και η έκδοση του γραμματίου «τακτοποιητέων εισπράξεων» για κάθε παραλαβή (άρθρα 51 παρ. 4 και 56 ΒΔ 17/5.15/6/1959).

Γραφείο Εσόδων

Το γραφείο εσόδων του ταμείου διεξάγει κάθε υπηρεσία που σχετίζεται με τη βεβαίωση και την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων (άρθρο 50 παρ. 1α ΒΔ 17/515/6/1959).
Ειδικότερα:

 • Οι δημοτικοί εισπράκτορες εισπράττουν τα έσοδα του δήμου εκδίδοντας το προβλεπόμενο από το νόμο αποδεικτικό είσπραξης και παραδίδουν τις εισπράξεις της ημέρας ή του τυχόν μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος που ορίζει ο ταμίας, στο διαχειριστή ή στο δημοτικό ταμία. Πριν από την παράδοση των χρημάτων παραδίδουν για έλεγχο στο δημοτικό ταμία ή στον ελεγκτή του γραφείου εσόδων τα χρησιμοποιηθέντα βιβλία (διπλότυπα) είσπραξης, μαζί με τα αποσπάσματα των διπλοτύπων είσπραξης (άρθρα 53 58 ΒΔ 17/515/6/1959).
 • Το γραφείο εσόδων φροντίζει για τον εμπρόθεσμο έλεγχο των χρηματικών καταλόγων, την έκδοση των τριπλότυπων αποδεικτικών παραλαβής εισπρακτέων και την καταχώρισή τους στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων καθώς και για την αποστολή παραρτήματος του αποδεικτικού παραλαβής στην υπηρεσία που βεβαίωσε το έσοδο και στο λογιστήριο του δήμου (άρθρο 52 παρ. 1 ΒΔ 17/5/15/6/1959).
 • Το γραφείο εσόδων φροντίζει για την αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων στους οφειλέτες (άρθρο 52 παρ. 2 ΒΔ 17/515/6/1959), για την παράδοση αντιγράφων των χρηματικών καταλόγων στους εισπράκτορες (άρθρο 52 παρ. 2 ΒΔ 17/515/6/1959), για τον έλεγχο των λογαριασμών του εισπράκτορα, την πίστωση των οφειλετών στους χρηματικούς καταλόγους, την οίκοθεν βεβαίωση των εσόδων και την τακτική εισαγωγή των εισπράξεων (άρθρα 58 και 59 ΒΔ 17/515/6/1959) καθώς και για την ενημέρωση των τίτλων είσπραξης με βάση τις δικαστικές αποφάσεις, τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για τη διαγραφή χρεών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων για την παροχή διευκολύνσεων στους οφειλέτες.

Γραφείο Εξόδων

Το γραφείο εξόδων ελέγχει τα χρηματικά εντάλματα και διεξάγει τις λογιστικές πράξεις που σχετίζονται με την πληρωμή των εξόδων του δήμου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία του ταμείου και καταρτίζει τους μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς της ταμειακής διαχείρισης (άρθρα 50 παρ. 1β και 60 παρ.2 ΒΔ 17/5.15/6/1959).

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560