Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα "Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας" περιόδου 2020-2021, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι/ες που:
•    είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού)
•    είναι μισθωτοί/ες, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.

Η Αίτηση συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 08.09.2020 έως 18.09.2020 και ώρα 23:59 (στη διεύθυνση www.eetaa.gr , paidikoi.eetaa.gr) και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση κωδικών TaxisNet, αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr) καθώς και στις οδηγίες που θα αναρτηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560