Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα - IMPEU MOOC: Ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τις πολιτικές ένταξης για δημόσιους υπαλλήλους

 

Το μάθημα IMPEU απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους και εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εμπειρογνώμονες που προσφέρουν υπηρεσίες σε μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ στις χώρες εταίρους του Ευρωπαϊκού Έργου IMPEU.

Έναρξη μαθήματος: 19 Oκτωβρίου 2020

Λήξη μαθήματος: 28 Φεβρουαρίου 2021

Περιγραφή μαθήματος
Ενότητα 1: Εμπόδια των πολιτών της ΕΕ όταν διεκδικούν τα δικαιώματα τους για την ιθαγένεια της ΕΕ
Ενότητα 2 - Βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στα δικαιώματα τους
Ενότητα 3 - Ε & Α "Γνωρίστε τα δικαιώματά σας ως Ευρωπαίος πολίτης
Ενότητα 4 – Δικαιώματα ως πολίτες και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο εξωτερικό
Ενότητα 5 - Διαπολιτισμική επικοινωνία

Εγγραφή: Για να συμμετάσχετε στο μάθημα εγγραφτείτε στην πλατφόρμα: https://mooc-impeu.eu/ Επιλέξτε το μάθημα στα ελληνικά https://mooc-impeu.eu/courses/course-v1:IMPEU+05+2020_02/about .Περισσότερες Πληροφορίες: https://www.impeu-project.eu/

Το IMPEU χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560