Υποβολή προσφοράς στον ΟΚΠΑ για γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου έτους 2019

Ο Οργανισμός Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια «Γραφικής ύλης % λοιπών υλικών γραφείου έτους 2019».

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

16/2019 Μελέτη

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Τρίτη 17.09.2019 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

 

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560