Προμήθεια πινακίδων - επιγραφών για τον ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ – ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ »

Ιατρός Εργασίας για το προσωπικό του ΟΚΠΑΔΒ έτους 2019-2020

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην προκήρυξη «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΚΠΑΔΒ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το δήμο και τα νομικά πρόσωπα

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ANOIXTOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ETΟΥΣ 2019»

Προμήθεια καυσίμων έτους 2020 για τον δήμο και τα νομικά πρόσωπα

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων».

Προμήθεια «Φωτοτυπικού χαρτιού έτους 2019»

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια «Φωτοτυπικού χαρτιού έτους 2019».

2137/09.09.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

17/2019 Μελέτη

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά (συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Δευτέρα 23.09.2019 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 – ισόγειο).

 

Νέα πρόσκληση για τη γραφική ύλη

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης προχωρά στην προμήθεια «Γραφικής ύλης % λοιπών υλικών γραφείου έτους 2019».

Υποβολή προσφοράς στον ΟΚΠΑ για γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου έτους 2019

Ο Οργανισμός Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια «Γραφικής ύλης % λοιπών υλικών γραφείου έτους 2019».

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών για το έτος 2019

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων».

Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών 2019-2020

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2019-2020 " 

Διευκρίνιση επί της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού "Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ & ΚΔΑΠ/ΜΕΑ"

Διευκρίνιση επί της 1941/06.08.2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔ. ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)»

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)».

Προμήθεια γραφικής ύλης για τον ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ''.

Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς του ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ "

Προμήθεια για εξοπλισμό και λογισμικό του ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»

 Ο ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (51.000,00 €)

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560