Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών στον ΟΚΠΑ

Το Νομικό Πρόσωπο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση Ανελκυστήρων ΟΚΠΑ 2017-2018»  με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική Μελέτη και Πρόσκληση υποβολής προσφορών (οι οποίες επισυνάπτονται).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, αφού λάβουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι και την Δευτέρα  13.11.2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ.Πεντέλης 62 – ισόγειο).

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560