ΑΔΕ 25_2024

«Περί έγκρισης υποβολής πρότασης επιχορήγησης του Δήμου Βριλησσίων, στο πλαίσιο της Α.Π. 50300/28-7-2022 απόφασης επιχορήγησης Δήμων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και εξουσιοδότηση δημάρχου για όλες τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες»

ΑΔΕ 24_2024

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Δεκεμβρίου οικ. Έτους 2023

ΑΔΕ 23_2024

Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου οικ. Έτους 2023

ΑΔΕ 22_2024

Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών, μεταφορά χρηματικών υπολοίπων, και μεταφορά τραπεζικού λογαριασμού στο Δήμο Βριλησσίων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ  Ο.Κ.Π.Α

ΑΔΕ 21_2024

Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Βριλησσίων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Ο.ΔΗ.Β

ΑΔΕ 20_2024

Κατάργηση τραπεζικού λογαριασμού και μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Ο.ΔΗ.Β στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Βριλησσίων στη Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΔΕ 19_2024

Εισήγηση για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Βριλησσίων για την υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και του ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ποσού 1.759.138,40 €, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων για την αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Βριλησσίων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΑΔΕ 18_2024

Εισήγηση για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Βριλησσίων για την υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου μεταξύ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ και του ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ποσού 574.975.60€, για την εκτέλεση έργου «Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Βριλησσίων και χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560