« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

Παροχή υπηρεσίας 'Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας ομβρίων στον Γ' Παιδικό Σταθμό'

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ».

πρόσκληση

περιγραφή

Υποστήριξη προγραμμάτων GENESIS και λοιπόν εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2019

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών σχετικών με την ασφάλεια τροφίμων

 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP, στους παιδικούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές του ΟΚΠΑ, Δήμου Βριλησσίων».

Πρόσκληση για προσφορά λογιστικών υπηρεσιών στον ΟΚΠΑ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρόκειται να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσίας «Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) για το οικονομικό έτος 2019».

Διαγωνισμός για το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμένων οχημάτων

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεγούν από σημεία του Δήμου (δημοτικές οδούς), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).

διακήρυξη

παράρτημα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διενεργείται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

Πρόσκληση παροχής υπηρεσίας 'Κατασκευή ιστοσελίδας για τον ΟΚΠΑ'

«Κατασκευή ιστοσελίδας, διαχείριση ιστοσελίδας και ανάρτηση περιεχομένου, κατοχύρωση ονόματος  για τον “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩN”»...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διάφορες προμήθειες στον ΟΚΠΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης επαναπροσκαλεί...

Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2019

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την εκτέλεση της «Προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Βριλησσίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου έτους 2019»...

Προμήθεια καυσίμων έτους 2019 για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. του

Διενεργείται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ»...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθηγητές φυσικής αγωγής

Ο ΠΑΟΔΗΒ ανακοινώνει, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού...

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560