ΑΔΕ 25_2024

«Περί έγκρισης υποβολής πρότασης επιχορήγησης του Δήμου Βριλησσίων, στο πλαίσιο της Α.Π. 50300/28-7-2022 απόφασης επιχορήγησης Δήμων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και εξουσιοδότηση δημάρχου για όλες τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες»

Πατήστε εδώ να δείτε την απόφαση:

ΑΔΕ 25_2024

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560