Χρηματοδότηση του Δήμου Βριλησσίων από την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί από πόρους της, μία σειρά από σημαντικές επενδυτικές δράσεις του Δήμου μας, με φορέα υλοποίηση την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα πλαίσια μίας αγαστής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτοδιοικητικών φορέων τα τελευταία χρόνια. Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στα 5.334.000,00ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τον Δήμο μας, με το οποίο θα εκτελεσθούν σημαντικές δράσεις βελτίωσης των υποδομών της πόλης μας, που έχει ήδη μελετήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρεια, οι σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις των περισσοτέρων δράσεων, για οριστική έγκριση και δρομολόγηση της υπογραφής των αντιστοίχων Προγραμματικών Συμβάσεων, αλλά και την υλοποίησή τους εντός του 2016.

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις είναι:

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΛΟΥ
ύψος χρηματοδότησης 200.000,00€
Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων στις οδούς Ροδόπης & Μαινάλου

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ύψος χρηματοδότησης 4.000.000,00€
Αγωγοί ομβρίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ύψος χρηματοδότησης 24.000,00€
αναλυτικές πληροφορίες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ύψος χρηματοδότησης 24.500,00€
αναλυτικές πληροφορίες

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ύψος χρηματοδότησης 25.000,00€
αναλυτικές πληροφορίες

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ύψος χρηματοδότησης 1.000.000,00€
αναλυτικές πληροφορίες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ύψος χρηματοδότησης 23.500,00€
προβλέπεται η ολοκλήρωση της μελέτης έως τον Απρίλιο του 2016 και η υλοποίησή της έως το τέλος του προσεχούς καλοκαιριού

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ύψος χρηματοδότησης 22.000,00€
προβλέπεται η ολοκλήρωση της μελέτης έως τον Απρίλιο του 2016 και η υλοποίησή της έως το τέλος του προσεχούς καλοκαιριού

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ύψος χρηματοδότησης 15.000,00€
προβλέπεται η ολοκλήρωση της μελέτης έως τον Απρίλιο του 2016 και η υλοποίησή της έως το τέλος του προσεχούς καλοκαιριού

 

επιμέλεια στοιχείων & κειμένων:
Τρύφων Μαρτιγόπουλος,
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ,
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βριλησσίων

επεξεργασία & ανάρτηση:
Ελένη Οικονομίδου,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD,
Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης Δήμου Βριλησσίων