ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

 

Οι δράσεις αυτές αφορούν σε παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια, σε κοινόχρηστους χώρους αστικού περιβάλλοντος των πόλεων, σε πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές, σε παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές αστικές δημοτικές υποδομές, αλλά και σε δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας.  

Προκειμένου να συνταχθεί ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας στον Δήμο Βριλησσίων, στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Υπουργείου Ανάπτυξης, ούτως ώστε να τεκμηριώνονται τόσο οι απαιτούμενες παρεμβάσεις όσο και η ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας, καταρχήν είναι αναγκαία η «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Επίσης, προκειμένου να εξαχθούν τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ούτως ώστε να τεκμηριώνονται τόσο οι απαιτούμενες παρεμβάσεις όσο και η ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας, είναι αναγκαία η ενεργειακή επιθεώρηση των κτηρίων αυτών, προκειμένου να συνταχθεί προμελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα περιλαμβάνει καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και των ενεργειακών καταναλώσεων των εγκαταστάσεων πριν και μετά την παρέμβαση και τεχνικοοικονομική ανάλυση και να έχει ως στόχο την σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Αντιστοίχως είναι αναγκαία η ενεργειακή επιθεώρηση των κοινοχρήστων χώρων που προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Αναζητηση

your europe

youth logo 1


ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ "ΕΡΜΗΣ" 
ermis

Θέματα για τη νεολαία του Δήμου

neolaia1

Πληροφορίες

Επικοινωνία

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρόσβαση στα Βριλήσσια

Τοπική Συγκοινωνία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δημαρχείο Βριλησσίων

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 και 599

vrilissia.gr 2018