ΑΔΣ 25_2024

Τροποποίηση της 20/2021 Α.Δ.Σ περί Ορισμού Εκπροσώπων και παροχής  εξουσιοδοτήσεων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος Βριλησσίων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΑΔΣ 24_2024

Τροποποίηση της 21/2021 Α.Δ.Σ “περί παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών και διαχείριση λογαριασμών μέσω του win bank της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης)

ΑΔΣ 23_2024

Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εκτελούμενων συμβάσεων προμηθειών

ΑΔΣ 22_2024

Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της δημόσιας σύμβασης που αφορά στην εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ»

ΑΔΣ 21_2024

Έγκριση ανάθεσης ενεργειών και διαδικασιών σε ορκωτούς λογιστές για την υποβοήθηση της επιτροπής καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των καταργηθέντων νομικών προσώπων που μεταβιβάζονται στο Δήμο

ΑΔΣ 20_2024

Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων

ΑΔΣ 19_2024

Ορισμός μελών, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Α’ Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων

ΑΔΣ 18_2024

Έγκριση 1ης έκτακτης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560