ΑΔΣ 33_2024

Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΑΔΣ 32_2024

Εισήγηση για λήψη απόφασης για: α) την έγκριση προσκύρωσης δημοτικών εδαφικών εκτάσεων με ΚΑΕΚ 050350324018/0/0 επιφανείας 48,01 τ.μ., ΚΑΕΚ 050350324019/0/0 επιφανείας 6,80 τ.μ. και ΚΑΕΚ 050350324020/0/0 επιφανείας 26,83 τ.μ. στα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 050350324016/0/0 και με ΚΑΕΚ 050350324017/0/0 του Ο.Τ. 193 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Βριλησσίων επί της οδού Μακεδονίας και εκκίνησης της διαδικασίας καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης για τις προσκυρούμενες εκτάσεις και β) τον καθορισμό του έργου της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων

ΑΔΣ 31_2024

Αποτίμηση σε χρήμα της Παροχής φρέσκου γάλακτος για το διάστημα από 01/01/23 έως 20/02/23 για το προσωπικού του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΗΒ και από 01/01/2023 έως 05/03/2023 για το προσωπικό του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΔΒ

ΑΔΣ 30_2024

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Βριλησσίων στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας»

ΑΔΣ 29_2024

Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του ΔΣ και προσδιορισμός ύψους της εν λόγω καταβαλλόμενης αποζημίωσης

ΑΔΣ 28_2024

Καθορισμός αποζημίωσης ληξιάρχου Δήμου Βριλησσίων

ΑΔΣ 27_2024

Ορισμός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ «2η Σχολική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων»- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 20/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΔΣ 26_2024

Ορισμός εκπροσώπων και παροχής εξουσιοδοτήσεων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος Βριλησσίων στη Τράπεζα της Ελλάδος

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560