ΑΔΣ 9_2024

Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2024 (άρθρο 9 του Π.Δ. 270/81)

 

ΑΔΣ 8_2024

Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024

ΑΔΣ 7_2024

Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έτους 2024

ΑΔΣ 6_2024

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Βριλησσίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π)

ΑΔΣ 5_2024

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Βριλησσίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π)

ΑΔΣ 4_2024

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Βριλησσίων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α)

 

ΑΔΣ 3_2024

Καθορισμός του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου Βριλησσίων, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

ΑΔΣ 2_2024

Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 07/01/2024 έως 30/6/2026

Επικοινωνία

Δημ. Βερνάρδου 23

Βριλήσσια 152 35

e: info@vrilissia.gr

t: +30 213 20 50 500 & 560